Informatie

Werkwijze

Een coachingstraject begint met een kennismakingsgesprek (meestal telefonisch), waarbij we het probleem bespreken. Als u besluit om een afspraak bij mij te maken, volgt een intake gesprek met ouders en kind. Hiervoor krijgt u een intake formulier toegestuurd die u invult en die we tijdens de intake kunnen bespreken. Samen formuleren wij dan zo concreet mogelijk de hulpvraag.

Het coachingstraject

Ik werk als kindercoach oplossingsgericht en kortdurend met uw kind, waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staat. Meestal zijn er 5 tot 7 afspraken met uw kind. Hierna is er een evaluatiegesprek met de ouders waarin we kijken of we de sessies af kunnen ronden of dat nog meer sessies wenselijk zijn. Hierna zijn de meeste kinderen weer in staat met meer balans in hun leven verder te kunnen.

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden op de coaching zijn van toepassing.

Locatie

De gesprekken vinden plaats aan de Lindenhof 23 te Zuidlaren.

Contact

Mocht je meer informatie willen over een coachingstraject of een afspraak willen maken, neem dan voor Kindercoaching Zuidlaren contact op met Sjoukje.Strijker@paszie.nl of bel naar 050-4096730/06-13999038