Coaching voor wie?

De kindercoaching van PASZIE richt zich op kinderen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Door een positieve oplossingsgerichte aanpak proberen we samen een manier te vinden, waarop uw kind met de problemen om kan gaan.

Voor onderstaande hulpvragen kunt u terecht bij Kindercoaching Zuidlaren:

 

Gedragsproblemen
Omgaan met de echtscheiding van je ouders
Ontspannen
Je huiswerk leren plannen en maken
Concentratieproblemen
Beter leren omgaan met anderen
Voor jezelf opkomen


Jezelf beter leren kennen (zelfacceptatie)
Slaapproblemen
Faalangst of andere angsten
Eetproblemen
Pesten (zowel gepest worden als pester zijn)
Omgaan met emoties
Omgaan met rouwverwerking

 

Deze lijst is natuurlijk niet compleet, want sommige problemen zijn niet in een hokje te plaatsen. Als u niet zeker weet of u met uw kind bij mij op het goede adres bent, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.

 

“Het is passie waardoor ze worden gedreven,een hartstochtelijk geloof in wat ze aan het doen zijn, een passie die ze door moeilijke momenten in hun leven loodst, omdat die hun leven rechtvaardigt”

Kate Burton-Romilla Ready